voor

Begeleiders

samen

Weten we meer.

Iedereen heeft talenten en dat is prachtig. We benutten elkaars talenten en laten elkaar in onze waarde. Je mag zijn wie je bent, maar we spreken elkaar wel aan als we ergens mee zitten. In een platte organisatie is eerlijkheid en openheid belangrijk. We hebben gesprekken, waarbij we lachen, maar ook gesprekken waarbij we serieus met elkaar praten en onze zorgen delen.

Op mango staan we met de neuzen dezelfde kant op.

Je wilt bij Mango werken als je niet meer elke dag dezelfde lessen wilt geven met dezelfde structuur. We durven los te laten en hebben vertrouwen in de kinderen en volwassenen.

Op mango zien we de kinderen.

Je hebt bij Mango eindelijk eens tijd voor kinderen. Je wilt met kinderen kunnen praten en de tijd hebben om naar ze te luisteren zonder dat je door moet met je rooster of programma.
We geven kinderen de tijd en de ruimte om zich te ontwikkelen. We gaan met kinderen in gesprek. Over zichzelf en de ander, we spiegelen hun gedrag en keuzes.

Op mango sta je open om te innoveren en blijven leren.

Je wilt bij Mango werken als je jouw innerlijke wereld wilt laten opengaan. We gaan samen op ontdekkingstocht naar het beste onderwijs. Dat vraagt een open houding ten opzichte van jezelf, je collega’s en de maatschappij waarin we leven.

Op mango zijn we bezig met talenten.

Je weet wat voor een prachtige kinderen we op de wereld hebben. Het kan zijn dat je in het huidige onderwijs ziet dat leerkrachten vooral bezig zijn met het analyseren van hiaten en ontbrekende kennis. Dat er stempels komen voor kinderen die uitvallen. Op Mango zien we wat de kinderen kunnen. We zien ook wat ze moeilijk vinden en we kijken samen of het kind of de omgeving daarvan last heeft. We denken in oplossingen in plaats van in problemen.

Op mango hebben we een inspirerende omgeving.

Je wilt bij Mango werken als je kinderen vrij kunt laten en toch kunt stimuleren. De omgeving die we hebben brengt creatieve processen op gang. Het kan ook zijn dat sommige kinderen graag meer bij de hand genomen willen worden. Hierbij kunnen we ons afvragen of dit komt door gewenning van de vorige school of door onzekerheid. Kinderen mogen onzeker zijn. Wij zijn er voor om ze kennis te laten maken met wat de wereld te bieden heeft.

We zien kinderen en kijken naar hun talenten.

Op Mango staan we open om te innoveren en blijven leren.

Wij zijn er om kinderen kennis te laten maken met wat de wereld te bieden heeft.

leerlingen

aantal Donaties

Begeleiders

jaar van oprichting

Vragen?

Locatie: Nijmegen

Email: contact@mango-onderwijs.nl