Donatie voorwaarden

Mango-onderwijs krijgt geen subsidie vanuit de overheid. Door de donatie help je Mango-onderwijs.

Je kunt via dit formulier een bedrag naar keuze doneren aan Mango-onderwijs.

De volgende donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via Mango Onderwijs wordt gedaan: 

  • Wij zijn momenteel bezig met het creëren van stichting Mango-onderwijs. Wanneer dit is gerealiseerd zullen wij een aanvraag doen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
  • Elke betaling die via Mango Onderwijs door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan de Mango-onderwijs en zal door Mango-onderwijs worden aangewend voor Mango-onderwijs,  zijnde een bestemming die overeenkomt met de missie en de visie van de Mango-onderwijs. Restitutie is niet mogelijk.
  • Mango-onderwijs neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van het doneren. Personen die namens de Mango-onderwijs bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.
  • De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat de Mango-onderwijs de donatie zal aanwenden ter realisatie van Mango-onderwijs in de breedste zin des woords. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
  • De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven.
  • Als jij als donateur er voor kiest om de Mango-onderwijs te machtigen om maandelijks een vast bedrag als donatie van jouw bankrekening af te schrijven, dan gebeurt dit voor onbepaalde tijd tot aan het moment van opzegging. Jij als donateur kan een maandelijkse donatie opzeggen met inachtneming van één maand opzegtermijn. De structurele donatie kan worden opgezegd via het e-mailadres marlies@mango-onderwijs.nl
  • Op jouw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. De disclaimer op de website van Mango-onderwijs is onverkort van toepassing. De Mango-onderwijs verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen, kun je lezen in onze Privacyverklaring.

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16-10-2023.