voor

Ouders

IEDEREEN HEEFT TALENT

en jouw kind ook! 

Je bent ouder en je wilt het beste voor je kind. Maar wat is het beste voor jouw kind? Past Mango bij jullie? Dat zijn vragen waar je nog geen antwoord op hebt, maar je kunt wel een indruk krijgen door deze site te bekijken. Wanneer Mango je aanspreekt, mail dan gerust om een afspraak te maken.

Op Mango mag er gespeeld worden. Wij gunnen kinderen een kindertijd en jongeren tijd om zichzelf te ontdekken.

Mango is niet zoals andere scholen. De visie is anders, de kosten zijn hoger en er wordt niet standaard getoetst. Kinderen krijgen de kans om zich te ontwikkelen op hun eigen niveau. Kinderen krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen op hun eigen tempo. Ze spelen en leren in onze veilige sfeer op Mango, in onze rijke omgeving, met begeleiders die vertrouwen geven en in gesprek gaan met kinderen.

Een goede leerkracht hoort en ziet waar een kind staat en wat het kind nodig heeft. Er zijn kinderen die in het huidige systeem niet meekomen met lezen of rekenen. Zij krijgen aanbod dat soms niet passend is bij hun manier van leren. Hierdoor kan het plezier in het leren vergaan, of kan er onzekerheid komen.
Er zijn ook kinderen die het heerlijk vinden om kennis te vergaren. Die smullen hiervan. In het huidige systeem worden zij geremd door het gemiddelde van de groep, door de methode of de regels die er gelden. Op Mango kunnen ze doorleren.

We willen graag verbinden, mensen samenbrengen die dezelfde interesses hebben, ongeacht de leeftijd waarin ze zitten. “Mijn kleinzoon weet meer van computers dan ik”, hoor je vaak een oma of opa zeggen. Kinderen zijn wijs, zolang ze mogen zijn wie ze zijn.

Kinderen snuffelen aan workshops, thema’s en vaardigheden. Zo kunnen ze ontdekken of het bij hen past. Dat vergt loslaten en vertrouwen in onze kinderen. We laten kinderen ook veel samenwerken. Daarbij stimuleren we ook wel eens groepjes die niet zo voor de hand liggen. Hiervan leren ze, over zichzelf en over de ander. Een ander heeft kwaliteiten die jij mogelijk niet bezit.

Binnen Mango is er structuur en er zijn grenzen. Deze zitten verweven in de dagelijkse organisatie. Binnen die structuur, kunnen kinderen hun dag zelf invullen.

Je wilt de beste plek voor je kind om op te groeien.

 

Samen spelen, samen leren en samen oplossen.

 

Laat je hart spreken.

 

leerlingen

aantal Donaties

Begeleiders

jaar van oprichting

Vragen?

Locatie: Nijmegen

Email: contact@mango-onderwijs.nl