Stage lopen bij Mango

Mango is een erkend leerbedrijf. Studenten kunnen stage lopen bij ons en prachtige ervaringen opdoen met spelend leren!

Denk jij ook dat het tijd is voor een nieuwe vorm van onderwijs? 

Mango-basisonderwijs draagt bij aan een samenleving, die in nauw contact staat met de natuur, waarin  kinderen mogen leven en leren vanuit hun hart. 

Onze kinderen worden gehoord, en gezien; ze ontdekken hun talenten en er is vertrouwen Bij Mango-onderwijs krijgen leerlingen de ruimte om te spelen, waardoor zij zich  op een natuurlijke manier kunnen ontwikkelen.  Door hun intrinsieke motivatie te volgen, leren zij precies datgene waar zij op dat moment aan toe zijn.

Mango-onderwijs is een zogenaamde B3 school, Dit betekent dat de staat niet meebetaalt. Dit brengt verschillende voordelen met zich mee. Zo kunnen we   geheel onze eigen visie vormgeven,  zijn toetsen niet nodig en kunnen we met een kleiner aantal kinderen werken dan op een reguliere school.

Ben jij gemotiveerd en voel jij iets voor ons vernieuwende onderwijs?

Wat is Mango? 

Bij ons werken zeer ervaren leerkrachten die jarenlang binnen het reguliere basisonderwijs voor de groep hebben gestaan en tevens stagiaires hebben begeleid.

Elke dag beginnen de kinderen bij Mango-onderwijs met een kringgesprek. Dit is een belangrijk gezamenlijk moment, waar aandacht is voor elkaar . Ter afsluiting krijgen de kinderen informatie over een onderwerp, waarna ieder zijn weg vervolgt: er kan gespeeld worden, een workshop gevolgd of gekozen voor zelfstandig leren of lezen.

 

Wat is spelend leren? Een goed voorbeeld hiervan is de volgende situatie: Een begeleider leest uit een boek voor dat  een meisje, door het raam van haar huiskamer een postbode een aantal brieven en een klein pakketje door de brievenbus ziet gooien. . De kinderen luisteren aandachtig en zijn daarna geïnspireerd  zijn om zelf postbode te gaan spelen, Ze  maken handgeschreven briefjes , vouwen enveloppen van wit papier, tekenen daar een postzegel op met een adressering, knutselen een kartonnen pakketje en een rode brievenbus. Vervolgens spelen zij diverse situaties met het meisje en de postbode. Bijvoorbeeld dat het meisje niet alleen uit het raam kijkt, maar ook dat zij de deur open doet en een praatje met de postbode maakt. De postbode kan vriendelijk reageren, maar ook nors en afstandelijk. Het meisje oefent hoe zij op deze emoties kan reageren en wat vervolgens het effect op de postbode is.

Omdat kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar met elkaar de dag doorbrengen en samen spelen, kunnen zij veel van elkaar en elkaar gedrag leren,  Iedere dag zijn er tevens gezamenlijke rustmomenten in de vorm van een korte pauze met fruit eten en de lunch.

De letters staan voor…

m – mogelijkheden

a – anders

n – nieuwsgierig

g – genieten

o – ontwikkelen