Uitleg over B1, B2, B3, B4 scholen en thuisonderwijs

Mango geeft uitleg!

B1-school

Bekostigd onderwijs, er gelden veel wettelijke kaders en de inspectie controleert. De meeste scholen zijn B1 scholen, de school om de hoek, maar ook Jenaplan, Montessori, Vrije school en Dalton.

B2-school

Nederlandse particuliere scholen die voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo) aanbieden in de onderwijsniveaus vmbo-g/t, havo en vwo. Deze B2-scholen mogen zelf examens afnemen, ze hebben dus examenbevoegdheid. 

Er gelden wettelijke kaders.

B3-school

Nederlandse particuliere scholen zijn niet door de overheid bekostigde scholen voor basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs. Zij hebben geen examenbevoegdheid. 

Er gelden wettelijke kaders en de inspectie controleert. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van bevoegde docenten en burgerschapsonderwijs.

Om een examen te halen kunnen leerlingen staatsexamen doen. Soms kunnen ze naar een MBO met een portfolio en motivatiegesprek. Als leerlingen 21 jaar of ouder zijn mag een hogeschool of universiteit leerlingen toelaten na een toelatingsonderzoek of colloquium doctum. 

B4-school

Internationale of buitenlandse particuliere scholen die niet door de overheid bekostigd worden. Zij staan onder toezicht van een internationale accreditatieorganisatie of een buitenlandse autoriteit. Tot een b4-school kunnen zowel buitenlandse leerlingen als leerlingen met de Nederlandse nationaliteit worden toegelaten.

Thuisonderwijs

Er zijn drie redenen voor thuisonderwijs. Er is geen inspectie toezicht.

  1. Als je kind psychisch of lichamelijk niet in staat is om naar school te gaan.
  2. Kinderen die zijn vrijgesteld van leerplicht op grond van richtingsbezwaar. Ouders vinden in hun buurt geen school die aansluit bij hun levensbeschouwing of geloof. Ouders moeten deze keuze maken voordat hun kind naar school gaat en elk jaar opnieuw aanvragen.
  3. Kinderen wier ouders een trekkend bestaan leiden of in het buitenland wonen.

Om een examen te halen kunnen zij staatsexamen doen. Soms kunnen zij naar een MBO met een portfolio en motivatiegesprek. Als leerlingen 21 jaar of ouder zijn mag een hogeschool of universiteit leerlingen toelaten na een toelatingsonderzoek of colloquium doctum.