Misschien heb jij deze vraag ook?

Veel gestelde vragen
Stuur bericht
Mango is een school voor leerlingen van 0 tot 100 jaar. Wat bedoelen we daarmee?

Volwassenen (vanaf 18 jaar) die workshops of lessen willen volgen zijn van harte welkom. Hiervoor is een aparte aanmelding nodig. Wij zien leren als een doorlopend proces. Leerlingen van 10 jaar kunnen over een bepaald interessegebied evenveel leren als een iemand van 60 jaar. Denk hierbij aan lessen sterrenkunde, EHBO, invlechten, moestuinieren of houtbewerking. Volwassenen komen naar bij Mango, omdat wij de materialen hebben die zij thuis niet hebben. Dan volgen zij geen workshop of les, maar kunnen zich aanmelden voor een dag of dagdeel.

Wat is het verschil tussen Mango-onderwijs en regulier onderwijs?

Om de verschillen duidelijk te maken heb ik alles in een schema gezet.

 

Regulier onderwijs Mango-onderwijs
leerkrachtgestuurd kindgestuurd
voorspelbaar en soms saai spannend, leuk, nieuwsgierig
brede ontwikkeling talentontwikkeling
belemmerende factoren kind (leerstoornis, cito achterstand) kansen kind
werkend leren spelend leren
lessen uit methodes inspirerende lessen/ workshops
iedereen gaat aan de slag met hetzelfde onderwerp iedereen krijgt inspiratie aangeboden, wie dat wil gaat de diepte in met het onderwerp
klas ingericht door leerkracht inspirerende, prikkelende omgeving
aanpassen aan het systeem open, rekening houden met elkaar
voegen naar volwassenen gesprekken voeren met alle leeftijden
extrinsieke motivatie intrinsieke motivatie. 
meten en toetsen zien en volgen
systeem van 100 jaar oud de toekomst
de klas is de wereld van de kinderen

de samenleving is de wereld van de kinderen; leren gebeurt altijd en overal

leren van de leerkracht leren van elkaar
leren uit boeken, van digiborden en op computers leren door interactie, spelen, lessen, workshops, boeken, computers, stage, werk
gekaderd onderwijs doorlopend onderwijs van 0-100 jaar

leerkracht per jaargroep of stamgroep, elk jaar opnieuw de leerkracht/ het kind leren kennen

begeleider voor langere duur
dezelfde kennis in elk kind stoppen, iedereen moet door een zelfde smalle buis verschil mag er zijn, alle niveaus mogen er zijn
angst om niet mee te komen, achter te lopen of juist voor slimme kinderen vertrouwen in kinderen
duurzaamheid is een verhaal op papier leren in en over de natuurlijke grenzen van de aarde om bij te dragen aan een duurzame toekomst
amper tijd voor sociaal emotioneel welbevinden  tijd voor sociaal emotioneel welbevinden 
ouders komen drie keer per jaar naar school om te luisteren hoe het met hun kind gaat ouders staan dichtbij, ze worden meegenomen in de beslissingen van de ontwikkeling van hun kind, ze vertrouwen Mango-onderwijs
de schoolleider is een bedrijfsleider de schoolleider is deel van de scholengemeenschap
veel leerkrachten ervaren stress, krijgen weinig invloed en volgen het systeem van de overheid begeleiders zijn tevreden, hebben autonomie, doen kennis op en ontwikkelen zich
Hoe is het bij Mango?

De sfeer is veilig en gezellig. Als de kinderen binnenkomen vertellen ze hoe het gaat. Marlies vertelt iets nieuws en daar kletsen we over. Zo leren de kinderen heel ongedwongen over de wereld om ons heen. Meestal willen de kinderen graag knutselen en met de treinbaan spelen. Rond tien uur is er altijd wel iemand die honger krijgt en het lievelingsfruit is toch echt: Mango! We gaan er soms op uit naar het bos, de natuurspeeltuin of laatst op de fiets naar de bibliotheek. In de tuin is ook genoeg te spelen, een trampoline, airtrack, ballen, stoepkrijt en tegenwoordig hebben we ook grote bouwblokken. We hebben verkeerslessen gedaan, de theorie maar ook de praktijk. Dan gaan de verkeersborden je pas echt wat zeggen. De kinderen rekenen. Zo zijn we naar de supermarkt gegaan en mochten ze schatten wat ik moest betalen. Knap hoor, want ik had twee boodschappentassen vol en het was maar een euro verschil. Ondertussen kon je in de supermarkt nog brood snijden, een echte bakkers-ervaring! Door het delen van de aardbeien kwam iemand tot de ontdekking dat breuken eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld zijn. Na de lunch gaan we altijd lezen. Soms zelf en soms leest iemand de jongste kinderen voor. Dat kan buiten of binnen, maar is een echt rustmomentje. De dag vliegt voorbij, voordat we het weten is het 2 uur en begint de BSO. Die overgang is natuurlijk heel soepel omdat we alles in huis hebben. De sfeer is zo bijzonder. Het is rustig, de kinderen praten, luisteren en lachen met elkaar. Dit is de basis voor een prachtig Mango-onderwijs dat groter mag groeien en waarvan mensen mogen ervaren dat onderwijs leuk, leerzaam en fijn kan zijn!

 

Waar komt de naam Mango vandaan?

Mango… wat leuk dat je zo nieuwsgierig bent naar waar deze naam vandaan komt en waar het voor mij voor staat. Ik heb er een blog over geschreven: Waarom Mango als naam voor een school?

 

Openingstijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30 tot 14:00 uur.  Woensdag vrij.

Waarom is spelen zo belangrijk?

Spel is de oervorm van leren, voor alle leeftijden! Met spel oefen je denken, weten, willen, voelen, kunnen en verbeelden. De behoefte aan spel is in ieder kind aanwezig. Als je speelt ben je vrij. Je verkent, bouwt hypotheses, zonder te weten of je er ooit iets aan hebt. Het resultaat hoeft niet vast te staan. Je leeft!

Wat leren de leerlingen?

Leerlingen leren op Mango over zichzelf, de ander en de wereld om hen heen. Hun emotionele en sociale welbevinden is zeer belangrijk!
Alle leerlingen leren lezen, schrijven en rekenen. Elke leerling op zijn eigen moment en in het eigen tempo, maar wel in overleg met de begeleider en ouders.
We hebben kringen, waarbij we praten met elkaar, inspireren en kennis overbrengen. Er zijn lessen en workshops in onder anderen wereldoriëntatie, techniek, creativiteit, sport, drama en muziek.

 

Wat is de groepsindeling?

Leerlingen beginnen de dag in de kring met hun kerngroep, ze eten ook fruit en lunchen samen. Er zijn regelmatig groepsactiviteiten in de kerngroep, we lezen bijvoorbeeld voor of zingen samen. Afhankelijk van de behoefte van de leerling vanaf 3 jaar, blijven leerlingen in hun kerngroep of ze mixen gedurende dag met andere leeftijden.
Leerlingen dragen zorg voor elkaar, we zijn een grote familie. We helpen elkaar, zoals bij het strikken van veters, maar inspireren elkaar ook, zoals samen op de trampoline kunstjes te doen. Als iemand iets aan een ander kan uitleggen, dan sta je boven de stof en beheers je het volledig. De leeftijd is niet leidend is voor de kennis. Iemand van 10 jaar kan soms beter rekenen dan iemand van 14, deze scheiding maken wij niet, het maakt niet uit, je bent wie je bent!
Er zitten maximum 16 kinderen in een groep. Het is dus mogelijk dat er op termijn meerdere groepen in een kern komen.
In de komende jaren houden we deze kernen aan.
Groene kern: 0 tot 4 jaar
Oranje kern: 4 tot 12 jaar
Blauwe kern: 12 tot 21 jaar.
Paarse kern: volwassenen vanaf 18 jaar.

Is jullie school democratisch?

We vinden het erg belangrijk dat leerlingen gehoord worden. We luisteren naar leerlingen en nemen hun ideeën serieus. 

 

Waarom wil Mango ondernemers in het gebouw?

Wij willen dat leerlingen ervaren dat ze nuttig zijn, gewenst en iets kunnen betekenen voor de maatschappij. Dat kunnen ze ervaren door al op jongere leeftijd stage te lopen of zelfs al te werken.

Onze ambitie is om meerdere ondernemers in ons gebouw te realiseren; een fietsenmaker, een Repair Café, een restaurant (alcoholvrij), een haver tot gort winkel, een fairtrade en tweedehands kledingwinkel, een yogacentrum, een zelfvoorzienend energiebedrijf en een ICT bedrijf in ons gebouw. Deze ondernemers zijn onderdeel van ons concept omdat wij denken dat zij bijdragen aan een duurzame samenleving.

Moeten de leerlingen ook dingen op Mango?

Op Mango leer je zonder dat je je daar bewust van bent, tijdens een spel of in interactie.
Maar er moeten ook dingen. Als je wilt eten, heb je brood en beleg nodig. Soms komen er dingen naar je toe, maar je moet soms ook zelf iets ondernemen om iets te bereiken. We willen graag leerling, ouder en begeleider telkens de beslissingen samen nemen. Als een leerling nóg niet wil leren lezen, moet iedereen daar akkoord mee zijn, zo wordt het een gedragen besluit die ten goede komt aan de leerling.
Elke dag beginnen we in de kring. Daar is iedereen bij aanwezig. Sommige gesprekken zijn ook verplicht. Als een leerling iets nieuws wil leren en ze willen lessen volgen kan dat. Als zij zich hieraan committeren wordt er van ze verwacht dat ze naar de lessen/workshops komen en zich inzetten.

 

Is Mango voor iedereen geschikt?

Ja, maar niet voor iedereen passend.

Voor volwassenen is het belangrijk dat je een workshop of les wilt volgen die je aanspreek.

Voor leerlingen is het belangrijk dat Mango bij de visie past van het gezin. We organiseren informatiebijeenkomsten en gaan met nieuwe ouders in gesprek om te kijken of Mango passend is.

 

Wat is structuur van de dag?

De dag begint om 8:30 uur in de kring. Wij willen leerlingen betrekken bij actief-productieve gesprekken. Onze kringen hebben een inhoudelijke component, ze krijgen een rijk aanbod op deze manier.
Daarna gaan leerlingen spelen, lessen of workshops volgen of zelfstandig aan de slag.
Rond 10 uur eten we een stukje fruit en drinken iets samen. Eten kan een mooie gezamenlijk moment zijn om te verbinden, kletsen of voor te lezen.
Dan volgt weer een periode om te spelen, lessen of workshops volgen of zelfstandig aan de slag te gaan.
Om 12:00 uur lunchen we samen. Omdat niet iedereen honger heeft op hetzelfde moment mogen leerlingen ook op een ander moment eten, dan zitten ze er om 10 uur en om 12:00 uur gewoon even gezellig bij.
Er is hierna 15 minuten van stilte en rust.
Daarna is er weer een periode om te spelen, lessen of workshops volgen of zelfstandig aan de slag te gaan tot 14:00 uur, dan gaan de leerlingen naar huis of naar de BSO.

 

Mijn kind heeft een specifieke onderwijsbehoefte, kan de school hier aan voldoen?

Door onze visie zijn er geen leerlingen met achterstand of voorsprong. Iedere leerling is anders, met andere kwaliteiten en andere behoeften. Soms is het echter nodig om een ontwikkelingsplan te maken voor een leerling. Dit maken wij samen met de leerling, de ouders en de begeleider. Het kan zijn dat we externe hulp, zoals een logopedist of een psycholoog nodig hebben. Na overleg met de begeleider vragen ouders zelf de externe hulp aan.
Als de veiligheid van alle leerlingen en begeleiders gewaarborgd kan worden proberen wij alle leerlingen zo lang mogelijk bij ons op Mango te houden. Mocht het niet meer lukken op Mango, dan zoeken wij samen met de ouders en de leerling naar een nieuwe school.
Bij de aanmeldingen van nieuwe leerlingen die op Mango komen met bestaande zorg (zoals een arrangement of een lichamelijke beperking) overwegen wij of de leerling op Mango past. Dit is een lastige beslissing want wij willen het liefst iedereen omarmen. Toch is het soms passender als een leerling op een andere school terecht komt. We kijken onder andere naar groepsfunctioneren, leeftijdsadequaat zelfinzicht, inlevingsvermogen en leerbaarheid.

 

Is er een goede aansluiting naar het voortgezet onderwijs?

De leerlingen kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Als dit de route is die leerlingen en ouders kiezen, moet er rond 9 jaar voorbereidende lessen gevolgd worden zodat de aansluiting zo goed mogelijk zal verlopen. In de toekomst is het de bedoeling dat leerlingen op Mango verder kunnen leren.

 

Thuisonderwijs en Mango, kan dat samen?

Ja, omdat wij een B3 school zijn kan dat. De leerlingen komen gewoon evenveel dagen naar Mango als andere kinderen zodat de sfeer en het groepsproces gewaarborgd wordt. De vrijstelling van leerplicht blijft behouden als je naar Mango komt.

 

Maken jullie gebruik van kerndoelen?

Van scholen wordt verwacht dat zij leerlingen goed voorbereiden op de arbeidsmarkt. Daarvoor bestaan er kerndoelen, die per vak beschrijven wat kinderen aan kennis en vaardigheden leren, en centrale examenvoorschriften. De school mag zelf bepalen wat voor lesmethoden zij wil gebruiken om de kinderen deze kennis bij te brengen.

Wat kost Mango?
Wanneer we een grotere locatie hebben zullen de kosten €450,- per leerling per maand worden.

mango

Spelend leren; je kijkt naar binnen,
glimlacht en neemt de wereld in je op.

leerlingen

aantal Donaties

Begeleiders

jaar van oprichting

Vragen?

Locatie: Nijmegen

Email: contact@mango-onderwijs.nl