mango-onderwijs

visie

Visie

visie mango-onderwijs

De naam Mango kleurrijk, voor alle leeftijden en zacht en zoet als hij rijp is.

Jezelf Vertrouw op jezelf, luister naar je intuïtie en volg je hart. Altijd. Alles begint bij een gezonde relatie met onze innerlijke wereld en ons lichaam. Om zuivere verbindingen te maken met de buitenwereld, zorgen we voor onszelf en leren we onszelf kennen. Dat is de basis om daarna de wereld om je heen te kunnen begrijpen en te leren.

Samen In Mango is de sfeer veilig. We besteden veel tijd aan sociale verbindingen door middel van kringen, liedjes, spel, samenwerken en open gesprekken. In deze gesprekken reflecteren we op gedrag, ontwikkeling, de samenleving en de dagelijkse gang van zaken van Mango. We luisteren naar leerlingen en nemen hun ideeën serieus. We werken samen met ouders, onderwijsinstituten, vrijwilligers, ondernemers, ouderen. Zo dragen we bij aan een maatschappij die zorg heeft voor de ander.

De wereld om je heen Leren gebeurt altijd en overal. De leerlingen worden uitgedaagd tot actief leren. We gaan bijvoorbeeld naar het bos, de stad, een winkel, een bedrijf of een museum. Als de tijd rijp is gaan leerlingen deeltijd proeven, stagelopen of werken bij een passende werkplek, ze zijn zinvol voor onze maatschappij.

Spelen Door te spelen, leren kinderen onbewust over de magie van het leven. Spelen is essentieel voor de ontwikkeling, omdat het bijdraagt aan het cognitieve, fysieke en sociale welzijn van een persoon. Het leven is fijn en daar mag je van genieten!

Leren Leerlingen ontwikkelen zich in hun eigen ritme. Ze volgen vanuit eigen motivatie lessen en workshops. Alle kinderen leren lezen en rekenen, het moment waarop dat gebeurt, verschilt en gaat in overleg met kind, ouders en begeleiders. We spiegelen leerlingen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden.

Natuur We spelen in de natuur, hebben gesprekken in en over de natuur en zijn een deel van de natuur. Wanneer je goed kijkt naar de natuur, begrijp je alles beter. We besteden speciale aandacht aan het ecosysteem, zorgen goed voor de omgeving en leren over de natuurlijke grenzen van de aarde om bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Schoolplan

In ons schoolplan staat onze visie, de praktische zaken, er staat beschreven hoe we werken en je leest over onze ambities. Het schoolplan van Mango is een dynamisch document.

Ben je geïnteresseerd om je kind in te schrijven voor Mango? Dan kun je een bericht via het contactformulier sturen. We zullen je dan op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Op mango geven wij leerlingen
tijd, vertrouwen, steun en begeleiding.

leerlingen

aantal Donaties

Begeleiders

jaar van oprichting

Vragen?

Locatie: Nijmegen

Email: contact@mango-onderwijs.nl