Waarden voor Mango

uit het boek: Het sprookje van de dood

Ik ga een wonderbaarlijke reis maken. Eigenlijk ben ik de reis al begonnen. Marie-Claire van der Bruggen schreef een prachtig boek: Het sprookje van de dood. Daarin staan prachtige waarden beschreven. Deze vond ik uitermate passend bij de visie van Mango.

De waarden zijn:

Acceptatie, eigenwaarde of zelfacceptatie

Aanpassing, deze gaat over het leren aanpassen en vertrouwd raken met veranderingen.

Heel zijn, deze gaat over het geloven en ervaren dat je al heel bent zonder iets te hoeven toevoegen van buitenaf.

Menslievendheid, deze gaat over het leven in harmonie met iedereen en dat in alles tot uitdrukking laten komen.

Communicatie, deze gaat over het leren communiceren vanuit het hart.

Creatief, deze gaat over het jezelf bewust worden van je creatieve vermogens en deze ook te gebruiken.

Grensafbakening, deze gaat over het leren aangeven van de juiste grenzen voor jezelf.

Integriteit, deze gaat over het leren leven in harmonie met jezelf.

Liefde, deze gaat over het onvoorwaardelijk leren liefhebben van jezelf.

Vertrouwen, deze gaat over het leren vertrouwen van jezelf boven alle anderen. Het gaat ook over het leren accepteren van je eigen kracht en deze dan ook zo goed mogelijk te gebruiken.

Waarheid, deze gaat over het ontdekken van je eigen waarheid en er dan ook naar te handelen

Genade, deze gaat over het leren leven in harmonie met alles en iedereen om je heen.

Ik reis weer verder en laat mij inspireren. Bedankt iedereen die daar iets aan bijdraagt.